country
province
city
subject area
language
university type - Poland  
university status  
Warsaw, Poland

Pedagogy

Pedagogika

Language: Polish Studies in Polish
Subject area: teacher training and education science
University website: www.aps.edu.pl/home-en/
  • Description:

  • pl
W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej stopień naukowy doktora w dyscyplinie pedagogika nadawany jest przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych w drodze przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która: - posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny - zdała egzaminy doktorskie - przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.

Czynności przewodu doktorskiego:

  1. wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (jeśli promotor pomocniczy jest przewidziany w przewodzie doktorskim)
  2. wyznaczenie recenzentów
  3. przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony
  4. przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej
  5. nadanie stopnia doktora.
Nad prawidłowością wszystkich czynności w przewodzie doktorskim czuwa, powołana przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych, Komisja d.s. Przewodów Doktorskich (zwana dalej Komisją).
więcej >>>
Pedagogy
Pedagogy () is the discipline that deals with the theory and practice of teaching and how these influence student learning. Pedagogy informs teacher actions, judgments, and teaching strategies by taking into consideration theories of learning, understandings of students and their needs, and the backgrounds and interests of individual students. Pedagogy includes how the teacher interacts with students and the social and intellectual environment the teacher seeks to establish. Its aims may include furthering liberal education (the general development of human potential) to the narrower specifics of vocational education (the imparting and acquisition of specific skills).
Privacy Policy